Tehnoredactare si autentificare

 • contracte de vânzare-cumpărare
 • contracte de schimb imobiliar
 • acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
 • contracte de rentă viageră
 • contracte de garanţie imobiliară
 • contracte de întreţinere
 • acte de partaj bunuri mobile sau imobile
 • contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
 • contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile
 • contracte de împrumut cu sau fără ipotecă
 • contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile
 • antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare
 • contracte de comodat (împrumut de folosinţă) tranzacţii, etc

Acte necesare:

 • Documentatie cadastrala
 • Acte de Proprietate
 • Certificat Fiscal
 • Adeverinta Asociatie de Proprietari pentru apartamente
 • Ultima Factura de la EON insotita de dovada platii
 • Acte de identitate
 • Certificate de casatorie