Dezbaterea succesiunii

1. Anexa I.(de la Primaria unde a avut defunctul ultimul domiciliu )
2. Acte de proprietate pentru urmatoarele bunuri:
a) Imobile: titlu de..proprietate pentru teren in original; certificat de mostenitor ;contract de vanzare cumparare; contract de donatie, autorizatie de construire pentru locuinta, etc.

In cazul locuintelor din mediu: rural unde nu exista .autorizatie de construire se va  obtine o adeverinta de la primarie care sa confirme anii construirii si inscrierea in registrul agricol si suprafata construita.
b) Mobile: certificat de actionar, certificat de inmatriculare a autoturismului  sau cartea de identitate.
c)  Sume de bani aflate depuse intr-un cont pe numele defunctului Livrete CEC, ceitificate de depozite,etc

3. Certificate de stare civila: nastere, casatorie, deces.

4. Buletine sau carti de identitate pentru mostenitori .Identitatea mai poate fi determinata in lipsa celor de mai sus cu pasaport, carti de alegator sau permis de conducere.

5. Pentru mostenitorii minori peste 14 ani este obligatoriu prezenta acestora, dispozitie de curator eliberat de Autoritatea Tutelara unde are, minorul domiciliul şi prezenta curatorului cu acte de identitate.
6. Pentru minorii sub 14 ani dispozitia de curator eliberata de Autoritatea Tutelara unde are minorul domociliul si prezenta curatorului cu acte de identitate.
7. Declaratii de acceptare sau de renuntere la moştenire (pentru mostenitorii care nu sunt prezenti).
8. Certificat fiscal (se eliberează de Primaria unde este arondat imobilul)
9.Prezenta a doua persoane ca martori care l-au cunoscut pe defunct(sau familia acestuia) cu buletinele sau cartile de identitate.