Dezbaterea succesiunii

ACTE NECESARE:

1. Anexa I.(de la Primaria unde a avut defunctul ultimul domiciliu )
2. Acte de proprietate pentru urmatoarele bunuri:
a) Imobile: titlu de..proprietate pentru teren in original; certificat de mostenitor ;contract de vanzare cumparare; contract de donatie, autorizatie de construire pentru locuinta, etc.

In cazul locuintelor din mediu: rural unde nu exista .autorizatie de construire se va obtine o adeverinta de la primarie care sa confirme anii construirii si inscrierea in registrul agricol si suprafata construita.
b) Mobile: certificat de actionar, certificat de inmatriculare a autoturismului sau cartea de identitate.
c) Sume de bani aflate depuse intr-un cont pe numele defunctului Livrete CEC, ceitificate de depozite,etc