Darea de data certa unor inscrisuri

Actul pe care solicitati darea de data certa.

Acesta trebuie sa fie nedat, in cate exemplare doriti, plus unul pentru arhiva biroului notarial.
Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).