Contracte de vanzare-cumparare, donatie, schimb, intretinere, renta viagera – Imobile

Acte de proprietate (contracte vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.

Documentatia cadastrala, cadastru- intocmit de un expert cadastral

Certificat de urbanism (pentru terenuri)
Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara – unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.
Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari (numai in cazul apartamentelor), in sensul ca proprietarul nu are debite la intretinere;
Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
Pentru contractul de intretinere se impune asistenta autoritatii tutelare pentru persoanele varstnice.