Contracte de ipoteca

Acte de proprietate: contracte vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc. Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara – unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.

Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
Documentatia cadastrala (cadastru- intocmit de un expert cadastral).