Contracte de comodat – inchiriere

Cel care da lucrul spre folosinta

Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)

Cel care primeste in folosinta lucrul

Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale

  • auto (cu excepţia autoturismelor care nu sunt înmatriculate definitiv în Romania);
  •  cel care da lucrul spre folosinta

Acte proprietate autoturism (talon – carte de identitate)
Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

  • cel care primeste in folosinta lucru

Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)

Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale