Antecontracte de vanzare-cumparare

Acte de proprietate  contracte vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate . Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport
Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa.

Acest document se obtine numai prin intermediul. Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii

Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara – unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.