Actele care atesta averea defunctului

 • acte proprietate de bunuri imobile – original;
 • contract vinzare-cumparare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de imprumut/rate;
 • adeverinta de achitare integrala;
 • acte proprietate autoturism (talon – carte de identitate) – original;
 • certificat fiscal in original de la Administratia Financiara;
 • certificat fiscal pentru auto de la Administratia Financiara;
 • carnete C.E.C. (daca exista) – original;
 • certificat actionar (daca exista) – original;
 • bani la Banca (extras de cont – contract de depozit);
 • adeverinta in original cu valoarea locului de veci de la Administratia Cimitirelor sau Parohie;
 • act concesiune – Loc de Veci – original;

Cerere pentru deschiderea succesiunii (se va completa in ziua depunerii dosarului la biroul nostru notarial).
Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special.
Va trebui  un martor din afara familiei care sa declare in scris ca l-a cunoscut pe defunct (de cel putin 10 ani inaintea decesului)