Servicii notariale

Biroul notarial Nechita Raluca ofera serviciile care sunt prevazute de Legea notarilor publici si a activitatii notariale:

1. TEHNOREDACTARE si AUTENTIFICARE:

 • contracte de vânzare-cumpărare
 • contracte de schimb imobiliar
 • acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
 • contracte de rentă viageră
 • contracte de garanţie imobiliară
 • contracte de întreţinere
 • acte de partaj bunuri mobile sau imobile
 • contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
 • contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile
 • contracte de împrumut cu sau fără ipotecă
 • contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile
 • antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare
 • contracte de comodat (împrumut de folosinţă) tranzacţii, etc

Acte necesare:

 • Documentatie cadastrala
 • Acte de Proprietate
 • Certificat Fiscal
 • Adeverinta Asociatie de Proprietari pentru apartamente
 • Ultima Factura de la EON insotita de dovada platii
 • Acte de identitate
 • Certificate de casatorie

2. DEZBATEREA SUCCESIUNII

a) ACTE NECESARE:

1. Anexa I.(de la Primaria unde a avut defunctul ultimul domiciliu )
2. Acte de proprietate pentru urmatoarele bunuri:
a) Imobile: titlu de..proprietate pentru teren in original; certificat de mostenitor ;contract de vanzare cumparare; contract de donatie, autorizatie de construire pentru locuinta, etc.

In cazul locuintelor din mediu: rural unde nu exista .autorizatie de construire se va obtine o adeverinta de la primarie care sa confirme anii construirii si inscrierea in registrul agricol si suprafata construita.
b) Mobile: certificat de actionar, certificat de inmatriculare a autoturismului sau cartea de identitate.
c) Sume de bani aflate depuse intr-un cont pe numele defunctului Livrete CEC, ceitificate de depozite,etc

3. Certificate de stare civila: nastere, casatorie, deces.

4. Buletine sau carti de identitate pentru mostenitori .Identitatea mai poate fi determinata in lipsa celor de mai sus cu pasaport, carti de alegator sau permis de conducere.

5. Pentru mostenitorii minori peste 14 ani este obligatoriu prezenta acestora, dispozitie de curator eliberat de Autoritatea Tutelara unde are, minorul domiciliul şi prezenta curatorului cu acte de identitate.

6. Pentru minorii sub 14 ani dispozitia de curator eliberata de Autoritatea Tutelara unde are minorul domociliul si prezenta curatorului cu acte de identitate.

7. Declaratii de acceptare sau de renuntere la moştenire (pentru mostenitorii care nu sunt prezenti).

8. Certificat fiscal (se eliberează de Primaria unde este arondat imobilul)

9.Prezenta a doua persoane ca martori care l-au cunoscut pe defunct(sau familia acestuia) cu buletinele sau cartile de identitate.

b) Redactarea şi autentificarea declaraţiilor de acceptare sau renunţare la succesiune şi înscrierea acestora la Registrul Naţional de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (R.N.O.S.)

obţinerea certificatelor necesare la dezbaterea sucesiunii, de la R.N.O.S., R.N.T.A., Camera Notarilor Publici
redactarea şi autentificarea testamentelor şi înscrierea acestora la Registrului Naţional de Evidenţă a

Testamentelor Autentice (R.N.T.A.)

 • dezbaterea succesiunii şi eliberarea certificatului de moştenitor (legatar) sau de calitate de moştenitor, după caz
 • redactarea şi autentificarea partajelor succesorale voluntare

3. DECLARATII si PROCURI

Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

înscrierea declaraţiilor sau a altor acte juridice prin care se revocă procuri la Registrul Naţional de Evidenţă a) Revocării Procurilor.
redactarea şi autentificarea de declaraţii şi procuri

4. LEGALIZAREA SEMNATURILOR DE PE INSCRISURI, SPECIMENELOR DE SEMNATURA, SIGILIILOR, LEGALIZARI COPII

 • legalizarea traducerilor făcute de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei
 • legalizarea specimenului de semnătură al persoanelor care se prezintă personal la sediul biroului notarial şi semnează în faţa notarului public
 • legalizarea sigiliului, după verificarea de către notarul public`
 • legalizări ale copiilor după înscrisuri originale

5. PROCEDURA DIVORTULUI

Divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.

Acte necesare: certificat casatorie, certificate de nastere ( daca sunt si minori si certificatele lor de nastere), acte de identitate.

6. Conventii matrimoniale si Lichidarea Regimurilor Matrimoniale

Acte necesare:

 • Acte de identitate
 • Certificat Casatorie
 • Acte de Proprietate