Declaratii si procuri

  • Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
  • înscrierea declaraţiilor sau a altor acte juridice prin care se revocă procuri la Registrul Naţional de Evidenţă a Revocării Procurilor.
  • redactarea şi autentificarea de declaraţii şi procuri